A simple .py source file parser using AST
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
wchen342 58ce91dcc3
Add operation stats; Reformat file
11 miesięcy temu
LICENSE Update LICENSE 11 miesięcy temu
README.md Add operation stats; Reformat file 11 miesięcy temu
source_parser.py Add operation stats; Reformat file 11 miesięcy temu

README.md

Python-Source-Parser

A simple .py source file parser using AST. It can output statistics about functions, operations, attributes used as well as flow control branchings as a tree. It also does very simple tracing on change of variable types.